Arboristika, komplexní péče o stromy a zeleň

  • Hodnocení stromů
  • Výsadba  stromů
  • Ořezy stromů
  • Instalace bezpečtnostních vazeb
  • Kácení stromů
  • Řez živých plotů
  • Frézování neboli odstranění pařezů
  • Ochrana stromů
  • Údržba zelených ploch
  • Likvidace dřevní hmoty