Arboristika, Komplexní péče o stromy a zeleň

www.TREEDOM.cz je firma zabývající se komplexním ošetřením stromů, rizikovým kácením ve ztížených podmínkách, frézování pařezů, likvidace dřevní hmoty....

video ukázky z našich akcí:

www.youtube.com/watch?v=yTKuLg205eU

www.youtube.com/watch?v=2pGd2PGgKfA&t=2s